Zadní opěrka hlavy

Seřízení výšky
Posuňte ji do požadované polohy.

Odstranění opěrky
Stiskněte jazýčky 1 a 2 vodítek opěrky hlavy.

Pro její zpětnou instalaci
Zaveďte tyče do pouzder ozubením směrem dopředu a spusďte opěrku hlavy do požadované výšky.

Seřízení střední zadní opěrky

Pro seřízení výšky
Posuňte ji do požadované polohy.

Pro její odstranění
Stiskněte jazýčky 1 a 2 vodítek opěr hlavy.

Pro její zpětnou instalaci
Zaveďte tyče do pouzder ozubením směrem dopředu a spusďte opěrku hlavy do požadované výšky.

Úložná poloha
Poloha opěrky hlavy při úplném spuštění je úložná: nesmí být použita, pokud na zadním sedadle sedí spolujezdec.

Protože je opěrka hlavy také bezpečnostní prvek, dbejte na její přítomnost a správnou polohu: horní část opěrky musí být umístěna co nejblíž temeni hlavy.

< Přední opěrka hlavy Přední sedadla >