Systém blokace startování

Znemožňuje spuštění motoru vozidla všem osobám, které nemají k dispozici kódovaný klíč spínací skříňky vozidla.

Princip funkce
Vozidlo je automaticky chráněno několik sekund po vytažení klíče ze startovacího spínače. Pokud není kód klíče startovacího spínače vozidlem rozpoznán, kontrolka 1 neustále bliká, motor vozidla není možné spustit.

009Kontrolka funkce systému
Při zapnutí zapalování se kontrolka přibližně na tři sekundy spojitě rozsvítí a potom zhasne. Vozidlo rozpoznalo kód. Nyní můžete spustit motor.

Kontrolka pro indikaci ochrany vozidla
Několik sekund po vypnutí zapalování kontrolka 1 trvale bliká. Vozidlo bude chráněno po vytažení klíče ze startovacího spínače.

Kontrolka pro indikaci funkční poruchy
Pokud kontrolka 1 po zapnutí zapalování stále bliká nebo zůstane spojitě rozsvícena, signalizuje funkční poruchu systému. V každém případě se obracejte výhradně na zástupce Renaultu, který je jediný schopen poruchu systému blokace startování odstranit. V případě poruchy kódovaného klíče startovacího spínače použijte druhý klíč (dodaný s vozidlem).

Jakýkoliv zásah nebo úprava na systému blokace startování (řídicí jednotky, kabeláže atd.) mohou být nebezpečné. Proto je musí provádět kvalifikovaní pracovníci firmy Renault.

< Automatické zamykání dveří při jízdě Přední opěrka hlavy >