Přístrojová deska

Přítomnost a funkce dále popsaných kontrolek závisí na vybavení vozidla a zemi prodeje.

Kontrolka doporučuje co nejdříve navštívit zástupce RENAULT.

Kontrolka indikuje nezbytnost okamžitého zastavení vozidla v souladu s podmínkami silničního provozu.

Pokud se na přístrojové desce neobjeví žádná informace, je třeba okamžitě zastavit v souladu s předpisy silničního provozu.

< Místo řidiče u levostranného řízení Přístrojová deska (pokračování I) >