Přístrojová deska (pokračování VII)

Přítomnost a funkce dále popsaných kontrolek závisí na vybavení vozidla a zemi prodeje.

1 Nepoužita

Nepoužito

Kontrolka airbagu
Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne. Pokud se kontrolka při zapnutí zapalování nerozsvítí, signalizuje poruchu systému. Co nejdříve se obraťte na svého zástupce Renaultu.

Kontrolka zadního mlhového světla

Kontrolka předních mlhových světel

Kontrolka odmlžování zadního okna

2 Otáčkoměr (stupnice ×100)

3 Ukazatel hladiny paliva

4 Ukazatel teploty chladicí kapaliny
Při normální jízdě se ručička musí nacházet pod oblastí 4a. Může se do ní dostat při velkém provozním zatížení. Výstraha je signalizována až při rozsvícení kontrolky.

5 Ukazatel rychlosti (v km nebo mílích za hodinu)
Zvukový signál překročení nastavené rychlosti
Podle typu vozidla se při překročení rychlosti 120 km/hod rozezní přibližně na 10 sekund zvukový alarm, který se opakuje ve 40sekundových intervalech.

6 Nepoužito

Nepoužito

Kontrolka dezaktivace airbagu spolujezdce
Přejděte na kapitolu 1 „Bezpečnost dětí“.

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka odmlžování předního skla

< Přístrojová deska (pokračování VI) Authentique >