Přístrojová deska (pokračování V)

Přítomnost a funkce dále popsaných kontrolek závisí na vybavení vozidla a zemi prodeje.

8 Kontrolka tlaku oleje
Zhasne, jakmile se motor rozběhne. Pokud se rozsvítí během jízdy, bezpodmínečně zastavte a vypněte zapalování. Zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je hladina v pořádku, je příčina rozsvícení kontrolky jiná. Kontaktujte zástupce Renault.

Kontrolka výfukových plynů
U vozidel, která jsou jí vybavena, se při zapnutí zapalování rozsvítí a potom zhasne.
Pokud se spojitě rozsvítí, co nejdříve kontaktujte svého zástupce Renaultu.
Pokud bliká, snižujte otáčky motoru, dokud blikání neustane. Co nejdříve se obraťte na svého zástupce Renaultu.

Přejděte na odstavec „Rady pro snížení emisí, úsporu paliva a způsob jízdy“ v kapitole 2.

9 Multifunkční tlačítko
Vynulování počitadla dílčí ujeté dráhy
Stiskněte tlačítko.

Seřízení času na hodinách Přejděte na odstavec „Hodiny“ kapitoly 1.

Volba údajů na displeji počitadla celkové nebo dílčí ujeté dráhy.

10 Počitadlo celkové ujeté dráhy, počitadlo dílčí ujeté dráhy a hodiny
Údaje se zobrazí přibližně po 30 sekundách po zapnutí zapalování.

11 Nepoužito

Kontrolka dobíjení akumulátoru
Musí zhasnout, jakmile se motor rozběhne. Pokud se rozsvítí během jízdy, indikuje příliš vysoké nebo příliš nízké napětí elektrického systému. Zastavte vozidlo a nechte systém zkontrolovat.

< Přístrojová deska (pokračování IV) Přístrojová deska (pokračování VI) >