Přístrojová deska (pokračování III)

Přítomnost a funkce dále popsaných kontrrolek závisí na vybavení vozidla a zemi prodeje.

6 Kontrolka žhavení/ kontrolka závady v elektronickém systému nebo přítomnosti vody v naftovém filtru.

Kontrolka žhavení
Pokud se startovací klíč nachází v poloze M, musí se kontrolka rozsvítit, čímž indikuje, že jsou zapalovací svíčky zapnuty. Zhasne, když je žhavení ukončeno a může být spuštěn motor.

Kontrolka elektronické poruchy nebo přítomnosti vody v naftovém filtru
Pokud zůstane rozsvícena nebo se rozsvítí během jízdy, signalizuje elektrickou či elektronickou poruchu nebo přítomnost vody v naftovém filtru. Co nejdříve se obraťte na svého zástupce Renaultu.

Kontrolka pro indikaci zapomenutí zajištění bezpečnostního pásu
Spojitě se rozsvítí při spouštění motoru. Když vozidlo dosáhne rychlosti přibližně 10 km/h a bezpečnostní pas není zapnut, bliká a na přibližně 90 sekund se ozve zvukový signál.

Nepoužito

Kontrolka protiblokovacího systému
Rozsvítí se při zapnutí zapalování a během 3 sekund zhasne. Pokud se při jízdě rozsvítí, signalizuje poruchu protiblokovacího systému, brzdění je pak zajišťováno stejně jako u vozidla bez systému ABS. Rychle se obraťte na svého zástupce Renaultu.

Kontrolka zatažení ruční brzdy a kontrolka pro detekci poruchy brzdového systému
Rozsvítí se, pokud zatáhnete ruční brzdu, a hned poté zhasne. Pokud se rozsvítí současně s kontrolkou pro indikaci nutnosti zastavení STOP, indikuje pokles hladiny kapaliny v okruzích. Pokračování v jízdě může být nebezpečné, kontaktujte zástupce Renault.

7 Ukazatel teploty chladicí kapaliny
Při normální jízdě se ručička musí nacházet pod oblastí 7a. Může se do ní dostat při velkém provozním zatížení. Výstraha je signalizována až při rozsvícení kontrolky.

< Přístrojová deska (pokračování II) Přístrojová deska (pokračování IV) >