Přístrojová deska (pokračování I)

Přítomnost a funkce dále popsaných kontrolek závisí na vybavení vozidla a zemi prodeje.

1 Ukazatel hladiny paliva
2 Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva
Zhasne, jakmile se rozběhne motor. Pokud se rozsvítí nebo zůstane zhasnuta, co nejdříve natankujte.

Nepoužita

Kontrolka odmlžování zadního okna

Kontrolka předních mlhových světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka airbagu (nafukovací vak)
Rozsvítí se po zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne. Pokud se kontrolka při zapnutí zapalování nerozsvítí, signalizuj poruchu systému. Co nejdříve se obraťte na svého zástupce Renaultu.

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka tlumených světel

3 Kontrolka levých směrových světel

4 Ukazatel rychlosti (v kilometrech nebo mílích za hodinu)

Zvukový signál překročení nastavené rychlosti
Podle typu vozidla se při překroč rychlosti 120 km/hod rozezní přibližně na 10 sekund zvukový alarm, který se opakuje ve 40sekundových intervalech.

5 Kontrolka pravých směrových světel

6 Výstražná kontrolka teploty chladicí kapaliny
Pokud se rozsvítí, zastavte vozidlo a nechte běžet motor ve volnoběhu jednu nebo dvě minuty. Teplota musí klesnout. Pokud neklesne, zastavte motor. Počkejte, až vychladne, a poté zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. V případě potřeby kontaktujte zástupce Renault.

Kontrolka systému blokace startování
Zajišťuje několik funkcí – přejděte na kapitolu 1 „Systém blokace startování“.

Kontrolka dezaktivace airbagu spolujezdce
Přejděte na kapitolu 1 „Bezpečnost dětí“.

< Přístrojová deska Přístrojová deska (pokračování II) >