Přední sedadla

Posunutí dopředu nebo dozadu
Zvedněte tyčku 1 nebo páčku 3 pro s jeho odjištění.
Ve zvolené poloze páku nebo tyč uvolněte a ujistěte se, že je sedadlo S zablokováno.

Pro zvednutí nebo snížení sedáku sedadla řidiče
Pohněte páčkou 2.

Sklonění opěradla
Pohybujte stavěcím kolečkem 4 a skloňte opěradlo do požadované polohy.

Aby nedošlo ke snížení účinnosti bezpečnostních pásů, doporučujeme Vám nesklánět opěradla sedadel příliš dozadu.

Dohlédněte na správné zajištění opěradel sedadel.

Na podlaze (na místě před řidičem) nesmějí být uloženy žádné předměty. Při prudkém brzdění by se totiž mohly dostat pod pedály, a zabránit tak jejich použití.

< Zadní opěrka hlavy Bezpečnostní pásy >