Přední opěrka hlavy

Seřízení výšky
Stiskněte jazýček 1 a nechte zároveň sklouznout opěrku hlavy.

Pro její odstranění
Stiskněte jazýčky 1 a 2 vodítek opěrky hlavy.

Pro její zpětnou instalaci
Zaveďte tyče do pouzder ozubením směrem dopředu a spusďte opěrku hlavy do požadované výšky.

Protože je opěrka hlavy také bezpečnostní prvek, dbejte na její přítomnost a správnou polohu: horní část opěrky musí být umístěna co nejblíž temeni hlavy.

< Systém blokace startování Zadní opěrka hlavy >