Přední bezpečnostní pásy

Výškové nastavení ramenního pásu předních sedadel
Ovladačem 3 nastavte úchyt pásu 1 do z takové výšky, aby byl ramenní pás nastaven tak, jak je uvedeno výše. Jakmile je seřízení provedeno, zkontrolujte správné zajištění.

Zajištění
Odviňte pás a pomalu a bez rázů zajistěte připnutí západky 4 do pouzdra 6 (zkontrolujte zajištění tahem za západku 4). Pokud dojde k zablokování, vraďte větší kus pásu zpět a znovu jej odviňte.

Pokud je pás zcela zablokován:

  • pomalu, ale silně táhněte za pás, než jej vytáhnete přibližně o 3 cm,
  • následně nechte pás samočinně navinout,
  • znovu pás odviňte,
  • pokud problém přetrvává, obraďte se na svého zástupce Renaultu.

Kontrolka zapomenutí zapnutí bezpečnostního pásu řidiče
Rozsvítí se, a když vozidlo dosáhne rychlosti přibližně 10 km/h, bliká a přibližně na 90 sekund se ozve zvukový signál, potom kontrolka znovu přejde na spojité svícení.

Odjištění
Stiskněte tlačítko 5 pouzdra 6, pás bude navinut navíječem. Pro usnadnění tohoto úkonu veďte západku.

< Bezpečnostní pásy Doplňkové zádržné prostředky k přednímu bezpečnostnímu pásu >