Otevření dveří

002Ruční otevření dveří zvenčí

Přední: Odemkněte pomocí klíče jeden ze zámků 2 předních dveří. Umístěte ruku pod rukojeť 1 a táhněte směrem k sobě.
Zadní: Nadzvedněte zevnitř odmykací kolík 3 a zatáhněte za rukojeť dveří.

003Ruční otevření dveří zevnitř

Zatáhněte za rukojeť 4.Zvuková signalizace při zapomenutí zhasnutí světel
Při otevření některých dveří při vypnutém zapalování se ozve zvukový signál jako upozornění, že zůstala rozsvícena světla (nebezpečí vybití akumulátoru atd.).

004Bezpečnostní dětská pojistka

Pro zamezení otevření zadních dveří zevnitř přemístěte páčku 5 obou dveří a zevnitř zkontrolujte, zda jsou dveře správně zamknuty.

< Klíče a radiofrekvenční dálkové ovládání Zamknutí dveří >