Klíče a radiofrekvenční dálkové ovládání

001Dálkové ovládání zamykání, kódovaný klíč startovacího spínače, dveří a uzávěru palivové nádrže.

Zamknutí nebo odemknutí dveří je zajištěno dálkovým ovládáním 1. Je napájeno baterií, kterou je třeba vyměnit, pokud kontrolka baterie 2 nadále nesvítí (přejděte na odstavec „dálkové ovládání: baterie“).

Zodpovědnost řidiče:
Nikdy neopouštějte své vozidlo s klíčem ve startovacím spínači, pokud zůstává uvnitř dítě (nebo zvíře). Mohlo by dojít ke spuštění motoru nebo k uvedení do chodu elektrických zařízení, např. ovládání oken, což by vedlo k nebezpečí přivření části těla (krku, paže, ruky apod.). Mohlo by tak dojít k vážným zraněním.

Zamknutí a odemknutí dveří

Pro zamknutí či odemknutí stiskněte přibližně na vteřinu dálkové ovládání (kontrolka 2 se rozsvítí).

  • Zamknutí je signalizováno dvěma bliknutími nouzových světel.
    Poznámka: pokud jsou některé dveře (bočního nebo zavazadlového prostoru) špatně zavřeny nebo zůstanou otevřeny, nedojde k blikání nouzových světel.
  • Odemknutí je signalizováno jedním bliknutím nouzových světel.

Dosah dálkového ovládání
Je různý podle prostředí: dejte tedy pozor na manipulaci s dálkovým ovladačem, při níž by mohlo dojít v k nechtěnému zamknutí nebo odemknutí dveří!

Poznámka: u některých vozidel – pokud nejsou přibližně do 30 sekund od odemknutí otevřeny žádné dveře – se dveře opět automaticky zamknou.

Rušení
V závislosti na blízkém okolí (vnější instalace nebo použití přístrojů, které používají stejnou frekvenci jako dálkové ovládání) může být funkce dálkového ovládání rušena.

V případě ztráty, nebo pokud si budete přát další sadu klíčů nebo dálkové ovládání, se obracejte výhradně na svého zástupce RENAULT.

  • V případě výměny dálkového ovládání je nezbytné přijet s Vaším vozem k Vašemu zástupci Renaultu, protože je nutné inicializovat dálkové ovládání společně s vozidlem.
  • Na jedno vozidlo není možné použít více než dvě dálková ovládání.
  • Zajistěte, aby byla baterie vždy v dobrém stavu – její životnost je přibližně dva roky.
< Kapitola 1: Poznejte své vozidlo Otevření dveří >