Doplňkové zádržné prostředky k přednímu bezpečnostnímu pásu (pokračování IV)

Účelem všech následujících upozornění je zabránit překážkám v nafouknutí airbagu a předejít vážným zraněním způsobeným vymrštěním při jeho otevření.

Upozornění týkající se airbagu

  • Neprovádějte žádné úpravy na řidiče volantu ani jeho vnitřním modulu.
  • Zakrytí vaku volantu je zakázáno.
  • Neupevňujte k modulu žádné předměty (sponky, logo, hodiny, držák telefonu apod.).
  • Demontáž volantu je zakázána (nevztahuje se na kvalifikované pracovníky sítě Renault).
  • Při řízení neseďte příliš blízko volantu: zaujměte pozici s mírně pokrčenými pažemi viz odstavec „seřízení sedadla řidiče“ v kapitole 1). Tím získáte dostatečný prostor pro správné nafouknutí a účinek vaku.

Upozornění týkající se airbagu spolujezdce: umístění A

  • Nelepte ani neupevňujte žádné předměty (sponky, logo, hodiny, držák telefonu apod.) na palubní desku v oblasti předního spolujezdce.
  • Nevkládejte nic mezi palubní desku a spolujezdce (zvíře, deštník, hůl, balíčky apod.).
  • Nepokládejte nohy na palubní desku nebo sedadlo, protože by při takových polohách mohlo dojít k vážným zraněním. Obecně udržujte veškeré části těla (kolena, ruce, hlavu atd.) v dostatečné vzdálenosti od palubní desky.
  • Po odstranění dětské sedačky znovu aktivujte airbag spolujezdce, aby byla v případě nárazu zajištěna ochrana spolujezdce.

JE ZAKÁZÁNO INSTALOVAT DĚTSKOU SEDAČKU NA SEDADLO SPOLUJEZDCE ZÁDY KE SMĚRU JÍZDY, ANIŽ BY BYLY DEZAKTIVOVÁNY DOPLŇKOVÉ ZÁDRŽNÉ SYSTÉMY PŘEDNÍHO BEZPEZNOSTNÍHO PÁSU. (Přejděte na odstavec „Dezaktivace předního airbagu spolujezdce“ kapitoly 1.)

< Doplňkové zádržné prostředky k přednímu bezpečnostnímu pásu (pokračování III) Doplňkové zádržné prostředky k přednímu bezpečnostnímu pásu (pokračování V) >