Doplňkové zádržné prostředky k přednímu bezpečnostnímu pásu

Jsou tvořeny:

  • Předpínačem bezpečnostních pásů,
  • Omezovačem síly,
  • Airbagy řidiče a spolujezdce

Tyto systémy jsou určeny k oddělenému nebo společnému působení v případě čelního nárazu. Podle intenzity nárazu mohou nastat tři případy:
– ochranu zajistí samotný bezpečnostní pás,
– spustí se předpínač, aby byla upravena poloha a vůle pásu,
– v případě velmi silných nárazů se společně spustí airbag a omezovač síly.

Boční airbagy jsou určeny z k zajištění ochrany při silném bočním nárazu.

Předpínače předních bezpečnostních pásů
Systém je aktivní až po uplynutí několikasekundové prodlevy po zapnutí zapalování vozidla. Při silném nárazu čelního typu aktivuje řídicí jednotka rozněcovač předpínače spony bezpečnostního pásu, a uvede tak do pohybu píst 1. Tento píst okamžitě stáhne sponu pásu a přitiskne pás k tělu, čímž se zvýší jeho účinnost.

  • Po nehodě nechte zkontrolovat celou sestavu zádržných prostředků.
  • Jakýkoliv zásah na celém systému (elektronická jednotka a kabeláž) nebo opětovné použití na jiném vozidle, i stejném, je přísně zakázáno.
  • Aby bylo zabráněno jakémukoliv náhodnému spuštění, při kterém by mohlo dojít ke škodám, mohou na předpínačích provádět zásahy pouze kvalifikovaní pracovníci sítě Renault.
  • Kontrola elektrických charakteristik rozněcovače může být prováděna pouze vyškolenými pracovníky za použití vhodného materiálu.
  • Před odstavením vozidla do šrotu se obraďte na svého zástupce Renaultu, aby byl odstraněn vyvíječ nebo vyvíječe plynu předpínačů a airbagů.
< Přední bezpečnostní pásy Doplňkové zádržné prostředky k přednímu bezpečnostnímu pásu (pokračování I) >