Doplňkové zádržné prostředky k přednímu bezpečnostnímu pásu (pokračování V)

Boční airbagy
Jedná se o airbag, kterým mohou být vybavena přední sedadla a který se nafukuje na boku sedadel (na straně dveří), aby ochránil osoby sedící ve vozidle v případě silného bočního nárazu.

Štěrbiny na předních opěradlech (na straně dveří) odpovídají oblasti nafukování airbagu – je zakázáno do nich vkládat předměty.

Upozornění týkající se bočního airbagu

  • Instalace potahů: sedadla vybavená airbagem vyžadují potahy specifické pro Vaše vozidlo. Obraďte se na svého zástupce Renaultu, abyste zjistili, zda jsou tyto potahy v prodejně Renault k dispozici. Použití jakýchkoliv jiných potahů (nebo potahů specifických pro jiné vozidlo) by mohlo negativně ovlivnit funkci těchto airbagů a snížit Vaši bezpečnost.
  • Neumísťujte žádné příslušenství, předmět, nebo dokonce zvíře mezi opěradlo, dveře a vnitřní obložení. Zároveň nezakrývejte opěradlo oblečením, příslušenstvím apod. To by mohlo negativně ovlivnit funkci airbagu nebo vést ke zraněním při jeho nafouknutí.
  • Jakákoliv demontáž nebo úprava sedadla a vnitřních obložení je zakázána (nevztahuje se na kvalifikované pracovníky sítě Renault).

Systém airbagu je založen na pyrotechnickém principu, což vysvětluje vyvinutí tepla a uvolnění kouře při jeho spuštění (nejde příznak počátku požáru), rovněž dojde k detonačnímu hluku. Při nafouknutí airbagu, které musí být okamžité, může dojít k lehkým hojitelným zraněním na povrchu pokožky.

< Doplňkové zádržné prostředky k přednímu bezpečnostnímu pásu (pokračování IV) Bezpečnostní pásy na zadních sedadlech >