Doplňkové zádržné prostředky k přednímu bezpečnostnímu pásu (pokračování III)

Účelem všech následujících upozornění je zabránit překážkám v nafouknutí airbagu a předejít těžkým zraněním způsobeným vymrštěním při jeho otevření.

Airbag je určen pro doplnění ochranného účinku bezpečnostního pásu, airbag a bezpečnostní pás tak tvoří neoddělitelné prvky jednoho ochranného systému. Je tedy nezbytné stále používat bezpečnostní pás, jeho nepoužití by v případě nehody vystavilo osoby jedoucí ve vozidle nebezpečí těžkých zranění a rovněž by zhoršilo lehká a zhojitelná zranění na povrchu pokožky, která jsou s nafouknutím airbagu spojena. Ke spuštění předpínačů nebo airbagů v případě převrácení nebo zadního, i velmi silného, nedojde ve všech případech. Nárazy spodní části vozidla, jako prudké nájezdy na chodník, díry ve vozovce, kameny atd., mohou vyvolat spuštění těchto systémů.

Airbagy řidiče a spolujezdce.

  • Jakýkoliv zásah nebo úprava na celém systému airbagů řidiče a spolujezdce (řídicí jednotka, kabeláž atd.) jsou přísně zakázány (nevztahuje se na kvalifikované pracovníky sítě Renault).
  • Aby byla zachována správná funkce a zabránilo se jakémukoliv náhodnému spuštění, mohou na systému airbagů provádět zásahy pouze kvalifikovaní pracovníci sítě Renault.
  • Z bezpečnostních důvodů nechte zkontrolovat systém airbagů, pokud u vozidla dojde k nehodě, odcizení nebo pokusu o odcizení.
  • Při zapůjčení nebo prodeji vozidla informujte nového uživatele o těchto podmínkách, přičemž mu předejte tento návod k použití a údržbě.
  • Před odstavením vozidla do šrotu se obraďte na svého zástupce Renault, aby byl odstraněn vyvíječ nebo vyvíječe plynu.
< Doplňkové zádržné prostředky k přednímu bezpečnostnímu pásu (pokračování II) Doplňkové zádržné prostředky k přednímu bezpečnostnímu pásu (pokračování IV) >