Doplňkové zádržné prostředky k přednímu bezpečnostnímu pásu (pokračování II)

Funkce
Systém je aktivní až po uplynutí několikasekundové prodlevy po zapnutí zapalování vozidla.

Při silném nárazu čelního typu se vak nebo vaky rychle nafouknou, a tak umožní ztlumit náraz hlavy a hrudníku řidiče na volant a spolujezdce na palubní desku, potom se ihned po nárazu vyfouknou, aby nebyly překážkou v opuštění vozidla. Oproti systému airbagu řidiče je airba spolujezdce napojen na kontrolku „dezaktivace předního airbagu spolujezdce“, která je umístěna na palubní desce. Tato kontrolka je spojena se systémem deaktivace airbagu spolujezdce pomocí klíče zapalování. Když svítí, znamená to, že v případě nárazu nedojde k nafouknutí airbagu spolujezdce (pro podrobnější informace o jeho funkci vyhledejte s kapitolu „Dezaktivace předního airbagu spolujezdce“).

Provozní závady
Při zapnutí zapalování se kontrolka na přístrojové desce rozsvítí a po několika sekundách zhasne. Pokud se při zapnutí zapalování nerozsvítí, signalizuje poruchu systému. Pokud se rozsvítí během jízdy, zastavte a vypněte zapalování.

Pokud i po opětném zapnutí zapalování kontrolka stále svítí, je signalizována porucha systému. V tomto případě je instalace dětské sedačky zády ke směru jízdy na sedadlo předního spolujezdce ZAKÁZÁNA. Rovněž se nedoporučuje použít toto místo pro spolujezdce. V obou těchto případech se co nejdříve obraďte na svého zástupce Renaultu.

Systém airbagu je založen na pyrotechnickém principu, což vysvětluje vyvinutí tepla a uvolnění kouře při jeho spuštění (nejde o příznak počátku požáru), rovněž dojde k detonačnímu hluku. Při nafouknutí airbagu, které musí být okamžité, může dojít k lehkým zhojitelným zraněním na povrchu pokožky.

< Doplňkové zádržné prostředky k přednímu bezpečnostnímu pásu (pokračování I) Doplňkové zádržné prostředky k přednímu bezpečnostnímu pásu (pokračování III) >