Bezpečnostní pásy – obecně

Následující informace se týkají předních a zadních bezpečnostních pásů vozidla.

  • Na prvcích zádržného systému instalovaných při výrobě – bezpečnostních pásech a sedadlech ani na jejich upevněních – nesmí být prováděny žádné úpravy. Ve zvláštních případech (např. při instalaci dětské sedačky) se obraďte na svého zástupce Renaultu.
  • Nepoužívejte zařízení, která by mohla vytvořit vůli na bezpečnostních pásech (např. kolíčky, klipsy apod.).
  • Ramenní pás nikdy nepodvlékejte pod paží ani za zády.
  • Nepoužívejte stejný pás pro více než jednu osobu a nikdy neupoutávejte svým pásem miminko nebo dítě sedící na klíně.
  • Pás nesmí být překroucen.
  • V případě vážné nehody nechte pásy, jejichž funkce byla při nehodě účinná, vyměnit. Stejně tak nechte pás vyměnit, pokud vykazuje známky snížené funkčnosti.
  • Při ukládání zadní lavice zpět na místo dohlédněte na správné umístění bezpečnostního pásu tak, aby mohl být správně použit.
  • Pokud bude třeba, upravte během jízdy polohu a napětí pásu.
< Bezpečnostní pásy na zadních sedadlech (pokračování) Bezpečnost dětí >