Bezpečnostní pásy na zadních sedadlech

Boční zadní bezpečnostní pásy
Zajištění, odjištění a seřízení se provádí stejným způsobem jako u předních bezpečnostních pásů.

Střední zadní bezpečnostní pás
Pomalu odviňte pás z jeho uložení 2. Zapněte černou západku 4 do černého zajišťovacího pouzdra 5. Zapněte posuvnou západku 6 do červeného pouzdra 7.

Pro zajištění účinnosti bezpečnostních pásů zkontrolujte správné zajištění lavice. Přejděte na odstavec „Zadní lavice“ kapitoly 3.

< Doplňkové zádržné prostředky k přednímu bezpečnostnímu pásu (pokračování V) Bezpečnostní pásy na zadních sedadlech (pokračování) >