Bezpečnostní pásy na zadních sedadlech (pokračování)

Pánevní bezpečnostní pás s ručním seřízením
Pás musí naplocho spočívat na stehnech proti pánvi. Bezpečnostní pás musí co nejtěsněji přiléhat k tělu.
Poznámka: vyhněte se příliš silným oděvům, vloženým předmětům apod.

Pás napnete tahem za jeho volnou část 9. Pás uvolníte umístěním seřizovací spony 11 kolmo k pásu, stisknutím spony na straně kroužku a současným vytáhnutím kyčelního pásu 10.

Doplňkové zádržné prostředky
Boční zadní bezpečnostní pásy jsou vybaveny omezovačem síly. Při určité úrovni intenzity nárazu se tento mechanismus deformuje, aby na únosnou míru omezil tlak bezpečnostního pásu na tělo.

< Bezpečnostní pásy na zadních sedadlech Bezpečnostní pásy - obecně >