Bezpečnost dětí

Pro miminka a děti je předepsáno použití zádržného zařízení.
V Evropě musí být děti mladší 10 let(1) povinně připoutány homologovaným zařízením, které je upraveno vzhledem k hmotnosti a výšce dítěte. Za správné použití těchto zařízení je odpovědný řidič.

Zařízení schválená po lednu 1992 poskytují vyšší úroveň bezpečnosti než ta, která byla schválena předt ímto datem. Doporučuje se tedy vybrat zařízení, které bylo schváleno podle evropské normy ECE 44. Taková zařízení jsou povinně označena oranžovou etiketou s písmenem E, za kterým následuje číslo (země, ve které byla schválena) rok schválení.

Sedačku vhodnou pro Vaše dítě a doporučenou pro Vaše vozidlo vyberte podle příručky „Zařízení pro bezpečnost dětí“, která je k dispozici v prodejní síti Renault.

Uvědomte si, že náraz při rychlosti 50 km/h představuje pád z výšky 10 metrů. Jinak řečeno, neupoutání dítěte znamená totéž, jako nechat jej hrát si na balkóně bez zábradlí v pátém patře!

Miminka a děti nesmějí být v žádném případě převáženy na klíně osob jedoucích ve vozidle. V případě čelního nárazu při rychlost 50 km/h se dítě o hmotnosti 30 kg stává jednotunovou střelou. Nebudete schopni jej udržet, ani když budete upoutáni. Rovněž je obzvláště nebezpečné poutat Vaše dítě bezpečnostním pásem, když Vám sedí na kolenou. Nikdy nepoužívejte jeden bezpečnostní pás pro upoutání dvou osob současně.

Na některá místa spolujezdců není montáž dětské sedačky povolena. Pro informace o tom, která místa jsou způsobilá pro instalaci dětské sedačky a jaké typy sedaček můžete na příslušná místa použít, přejděte na tabulky na následujících stranách. Před instalací dětské sedačky na přední místo (pokud je instalace povolena). Pokud je sedadlo spolujezdce náležitě vybaveno, proveďte následující seřízení:

  • posuňte sedadlo spolujezdce maximálně dozadu,
  • narovnejte opěradlo do co možná nejsvislejší polohy,
  • maximálně zvedněte sedák,
  • posuňte opěrku hlavy na maximum i nahoru,
  • umístěte výškové nastavení bezpečnostního pásu do dolní polohy.

(1) Bezpodmínečně dodržujte zákony, které jsou platné v zemi, ve které se nacházíte. Mohou se lišit od zde uvedených indikací.

< Bezpečnostní pásy - obecně Bezpečnost dětí (pokračování I) >