Bezpečnost dětí (pokračování VIII)

 • Na prvcích systému instalovaného při výrobě nesmí být prováděny žádné úpravy: na bezpečnostních pásech a sedadlech ani na jejich upevněních.
 • Postupujte přesně podle instrukcí uvedených v montážním návodu výrobce zádržného zařízení.
 • Vyhněte se příliš silným oděvům a nevkládejte předměty mezi dítě a jeho zádržné zařízení.
 • Bezpečnostní pás vozidla musí být správně napnut, aby co nejlépe spojil dětskou sedačku s vozidlem.
 • Pravidelně kontrolujte napnutí pásu.
 • Nikdy nepodvlékejte ramenní pás pod paží ani za zády.
 • Opásání sedačky nebo bezpečnostní pásy musí být správně napnuty a co nejlépe seřízeny podle postavy dítěte.
 • Nikdy nedovolte svému dítěti během jízdy stát nebo klečet na sedačce.
 • Kontrolujte, zda dítě během jízdy, hlavně při spánku, zaujímá správnou polohu.
 • Upevněte sedačku pomocí bezpečnostního pásu, i když na ní nikdo nesedí, v případě nárazu by totiž mohlo dojít k jejímu vymrštění na osoby sedící ve vozidle.
 • Po vážné nehodě nechte zkontrolovat bezpečnostní pásy a zádržné systémy, které byly v okamžiku nehody použity.
 • Nikdy nenechávejte ve vozidle dítě bez dozoru, i kdyby bylo usazeno v zádržném prostředku.
 • Aktivujte systém blokování zadních dveří (pokud je jím vozidlo vybaveno).
 • Dohlédněte, aby dítě nevystupovalo na straně silničního provozu.
 • Buďte svému dítěti příkladem v zapínání bezpečnostního pásu.
< Bezpečnost dětí (pokračování VII) Čas a venkovní teplota >