Bezpečnost dětí (pokračování VI)

Instalace dětské sedačky

  • Pro instalaci a použití sedačky si pozorně přečtěte návod dodaný spolu se sedačkou.
  • Upevněte montážní vodítka 2 ke kroužkům 1, kterými jsou vybavena zadní místa vozidla.
  • Zasuňte západky 3 sedadla do vodítek 2 a silně zatlačte na sedačku abyste ji zajistili na kroužky.
  • Zkontrolujte správné zajištění sedačky vyvinutím pohybu doleva/ doprava a dopředu/dozadu.
< Bezpečnost dětí (pokračování V) Bezpečnost dětí (pokračování VII) >