Bezpečnost dětí (pokračování I)

Věk dítěte
(hmotnost dítěte)
Místa přizpůsobená pro instalaci dětských sedaček
Místo předního
spolujezdce
Místo předního
spolujezdce
Zadní boční místa Zadní střední místo
S AIRBAGEM SPOLUJEZDCE BEZ AIRBAGU SPOLUJEZDCE
Od narození do zhruba 9 měsíců
(váha nižší než 13 kg)
X (4) U U – I (3) X
Od 9 měsíců do zhruba 3 let
(váha od 9 do 18 kg)
X (4) U U (2) – I (2) (3) X
Od 3 let do zhruba 12 let (1)
(váha od 15 do 36 kg)
X X U (2) X

 

X: Místo nezpůsobilé pro instalaci dětské sedačky této věkové třídy.
U : Místo způsobilé pro instalaci dětské sedačky upevněné bezpečnostním pásem a schválené pro tuto věkovou třídu jako „univerzální“, zkontrolujte instalaci.
I : místo vybavené úchyty pro upevnění sedačky této věkové třídy prostřednictvím západek Isofix – schváleny jsou pouze sedačky Renault.

(1) Dítě od výšky 1,36 m nebo hmotnosti 36 kg, stejně jako dospělý, může být upoutáno bezpečnostním pásem přímo k sedadlu.
(2) Umístěte opěradlo dětské sedačky proti opěradlu sedadla, podle potřeby seřiïte výšku opěrky hlavy nebo ji odstraňte.
(3) Vybavení Isofix, u některých vozidel.

(4) NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA NEBO VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ – NA TOTO MÍSTO NIKDY NEINSTALUJTE DĚTSKOU SEDAČKU ZÁDY KE SMĚRU JÍZDY.

< Bezpečnost dětí Bezpečnost dětí (pokračování II) >