Automatické zamykání dveří při jízdě

Především se musíte rozhodnout, zda chcete tuto funkci aktivovat.

008Pro její aktivaci
Při zapnutém zapalování stiskněte přibližně na 5 sekund tlačítko pro elektrické zamykání dveří 1 na straně pro zamknutí (červená tečka), dokud neuslyšíte pípnutí.

Pro její dezaktivaci
Při zapnutém zapalování stiskněte přibližně na 5 sekund tlačítko pro elektrické zamykání dveří 1 na straně pro odemknutí (naproti červené tečce), dokud neuslyšíte pípnutí.

Pokud se rozhodnete jet se zamknutými dveřmi, je nutné si uvědomit, že to v případě nouze znesnadní přístup záchranářů do kabiny.

Princip funkce
Po rozjetí vozidla systém automaticky zamkne otevíratelné části, jakmile dosáhnete rychlosti přibližně 7 km/h

Odemknutí se provádí:
otevřením některých předních dveří
stisknutím tlačítka pro odemknutí dveří 1.

Poznámka: Pokud jsou otevřeny některé zadní dveře, automaticky se znovu zamknou, když vozidlo dosáhne rychlosti přibližně 7km/h.

Funkční porucha
Pokud zjistíte funkční poruchu, na prvním místě zkontrolujte správné zavření všech otevíratelných částí. Pokud jsou správně zavřeny, obraďte se na svého zástupce Renaultu. Rovněž se ujistěte, že nebylo zamykání omylem dezaktivováno. Pokud k tomu došlo, opět jej aktivujte podle výše uvedeného popisu.

< Zamknutí dveří Systém blokace startování >