Uživatelský manuál 2004

Obsah

Stručný přehled ………………………………………………………………………………… 0

Seznamte se s Vaším vozidlem ……………………………………………………………… 1

Způsob jízdy ……………………………………………………………………………………… 2

Vaše pohodlí ……………………………………………………………………………………… 3

Údržba …………………………………………………………………………………………….. 4

Praktické rady ………………………………………………………………………………….. 5

Technické charakteristiky ………………………………………………………………….. 6

Abecední rejstřík ………………………………………………………………………………. 7